Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

EzenAdatvédelmiNyilatkozat (a továbbiakban: "Nyilatkozat") bemutatja, hogyhogyankezeljükazÖnszemélyesadatait, amikorÖnhasználja a b-king-luxury.com webáruházat (a továbbiakban: "Webáruház"). Kérjük, olvassaelezt a Nyilatkozatotfigyelmesen, hogymegértsenmindenfontosrészletetarról, hogymilyenadatokatgyűjtünk, hogyanhasználjukezeketazadatokat, ésmilyenjogaivannakazÖnszemélyesadataivalkapcsolatban.

 

2. Az AdatokGyűjtése

2.1. Regisztráció

Amikorregisztrál a Webáruházban, bizonyosszemélyesadatokatkérünkÖntől, például a nevét, e-mail címétéstelefonszámát. Ezekazadatokszükségesekahhoz, hogyÖnnek a lehetőlegjobbvásárlásiélménytnyújthassunk.

 

2.2. Vásárlás

Amikorvásárol a Webáruházban, kérhetünktovábbiadatokat, példáulszállításicímetésbankkártya-információkat a fizetéshez.

 

2.3. AutomatikusAdatgyűjtés

A WebáruházautomatikusangyűjthetbizonyosinformációkatazÖnlátogatásáról, például IP-címét, böngészőtípusát, operációsrendszerétés a látogatásidejét. Ezekazadatoksegíthetneknekünkabban, hogyjavítsuk a weboldalunkteljesítményétésszemélyreszabjukazÖnszámára.

 

3. Az AdatokFelhasználása

Az Önszemélyesadataitkizárólag a következőcélokrahasználjuk:

 

· A vásárlásokfeldolgozásaésteljesítése.

· Az ügyfélszolgálatnyújtásaés a panaszokkezelése.

· A Webáruházműködésénekésteljesítményénekjavítása.

· Marketing éspromócióscélokra, ha Önehhezhozzájárult.

 

4. AdatvédelemésBiztonság

Az Önszemélyesadatainakbiztonságaszámunkrarendkívülfontos. Mindentmegteszünkazadatokvédelmeérdekében, beleértveazadatokmegfelelőtárolásátésvédelmét a jogosulatlanhozzáférésellen.

 

5. Az ÖnJogai

Az Önnekjogábanáll:

 

· Hozzáférni a sajátszemélyesadataihozésazokmásolatához.

· Kérni a személyesadatainakjavításátvagytörlését.

· Visszavonniazadatkezeléshezadotthozzájárulását.

· Ellenkezni a személyesadatainakbizonyoskezelésimódokkal.

· Kérniazadatainakhordozhatóságát.

· Panaszttenni a személyesadatokkezelésévelkapcsolatban a helyiadatvédelmihatóságnál.

 

6. Kapcsolat

Ha bármilyenkérdésevagyészrevétele van azadatvédelemmelvagyezzel a Nyilatkozattalkapcsolatban, kérjük, lépjenkapcsolatbavelünk a következőelérhetőségeken:

 

www.b-king-luxury.com

BRS Trades UG

Zwickauerstrasse 11

93073 Neutraubling

Deutschland

info@brstrades.com

+ 41 76 796 60 28

 

7. NyilatkozatMódosítások

Fenntartjuk a jogot, hogyidőrőlidőremódosítsukezt a Nyilatkozatot. Az újverziórólértesítéstküldünk a Webáruházban.